Underviser

Underviser uden lukketid

Jeg elsker at undervise, og jeg elsker journalistik. Når jeg kombinerer de to, bliver det som formlen på ufortyndet lykke.

Hvem kan jeg undervise?

Redaktører, journalister, journaliststuderende og alle andre med en interesse for journalistik, medier og kommunikation.

 

Hvad kan jeg undervise i?

Journalistik, fx

 • skrevne medier fra nyhed til feature over klumme, anmeldelse og leder
 • erhvervsjournalistik
 • videnskabsjournalistik

 

Journalistiske arbejdsprocesser, fx

 • redaktionel mødeledelse
 • feedback på proces, produkt og personlighed
 • ideudvikling og kreative processer
 • journalisters praktiktid
 • netværk med de rigtige mennesker på den gode måde

 

Metode, fx

 • journalistiske metoder
 • kvalitative forskningsmetoder
 • og det bedste fra begge verdener i en skøn blanding.

 

Hvad er min styrke som underviser?

Odense Journalistforening fejrede i 2016 sin 100 års fødseslsdag, og i den anledning blev de dygtige journaliststuderende på årgang 2016 - og jeg - filmet.

Gitte Gravengaard fra Københavns Universitet og jeg har undersøgt, hvad der sker med journaliststuderende, når de starter i praktik. Vi har skrevet en bog til praktikanterne og en hjemmeside til praktikantvejledere og undervisere.

Mere konkret tilbyder jeg

 

Som erfaren journalist og forskeruddannet kan jeg tilbyde både kurser og individuel coaching inden for de temaer, som jeg har indsigt i - praktisk såvel som teoretisk.

 

For redaktører (og andre med ansvar for den journalistiske arbejdsproces)

Jeg underviser i temaer som redaktionsmøder og kreative ideudviklingsmøder, efterkritik og arbejdsglæde.

 

Jeg kommer hverken med tænkehatte eller andre skæve former for koncepter for at stimulere ideudvikling eller redaktionsledelse.

Jeg kommer med tung teori, men forankrer den dybt i praksis og gøre den relevant for praktikere. Jeg bruger teori og forskning for i samarbejde med redaktøren eller andre kursusdeltagere mere hensigtsmæssigt at udnytte de værktøjer, der allerede er i brug på redaktionen og på møderne, og som redaktøren og andre deltagere er komfortable med. I skal derfor som kursist ikke forvente, at jeg kommer med færdige forslag, men derimod en pakke af forskellige, mere eller mindre velkendte håndtag, som man kan skrue op eller ned for, så de efterfølgende passer til hverdagens på jeres redaktion.

 

Her er nogle af mulighederne for undervisning:

 • Det kreative redaktionsmøde: Holder vi møde for at generere en liste over historier eller for at få de bedste ideer? Med forløbet bliver mødeleder og mødedeltagere mere bevidste om forskellige mødeformater og deres fordele og ulemper.
 • Mødeledelse: Hvordan får du gennemslagskraft som mødeleder og planlægger bedre møder?
 • Efterkritik, som motiverer: ”Det er en skidegod historie,” lyder det fra redaktionschefen. Men hvordan kan man bruge efterkritik og feedback som strategisk ledelsesværktøj og som motivationsfaktor for redaktionsgruppen?
 • Kreativ ideudvikling: Hvad skal der til for at få kreative ideer til historier, og hvordan får man skabt et miljø, som understøtter kreativ ideudvikling?

 

For praktikantvejledere

Hvordan bliver du en bedre vejleder for praktikanterne? Stikord kunne være:

 • Er du mor, modspiller eller medspiller? Hvilken rolle spiller du i forhold til praktikanterne?
 • Arbejdsglæde eller stress? Hvordan hjælper du praktikanterne til at hvile mere i sig selv?
 • Hvordan giver du feedback? Et kursus i feedback, der udvikler praktikanten og ikke demotiverer.

Få inspiration til flere muligheder på www.praktikantvejleder.dk og i bogen Journalist i Praktik eller kontakt mig, så snakker vi om det.

 

For praktikanter

Her er nogle forslag til temaer for praktikanterne:

 • Stress, pres og arbejdsglæde – hvad kan du selv gøre, hvad skal du kræve af arbejdspladsen? En halv dags praktikant- og praktikantvejlederkursus i, hvordan man håndterer krav og forventninger fra sig selv og omgivelserne.
 • Den gode ide. Hvordan får journalister ideer til historier? En halv dag med teori og øvelser med ideudvikling tilpasset mediet. Praktikanterne lærer at få en ide, at researche en ide, så den kan præsenteres, og lærer, hvordan man bør præsentere en ide.
 • At sætte sig mål. Kurset, der også er nogle timer eller en halv dag, handler om, hvordan man kan arbejde med mål som en metode til at få et bedre praktikforløb. Praktikanterne sætter selv mål og afstemmer dem med omgivelserne.

 

Alle forløb består af flere runder, så værktøjerne forankres bedre i dagligdagen:

 1. forventningsafstemning
 2. dialog med undervisning og coaching
 3. afprøvning i praksis
 4. yderligere undervisning og coaching for at sørge for, at de forskellige værktøjer også virker i konteksten eller finde nye.

 

Kontakt mig, når du vil vide mere.

» Curabitur